گارانتی محصولگارانتی محصول

گارانتی محصول

به منظور تضمین کیفیت و آسودگی خاطر مشتریان عزیز، به تمامی محصولات خود، ۱ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش، اختصاص داده است. پس از نصب و تحویل پروژه، به مدت یک سال، در صورت بروز مشکلات احتمالی، تعمیر و تعویض قطعه به طور رایگان به عهده این مجموعه دلتا چوب می باشد.

خدمات پس از فروش نیز شامل، پشتیبانی و تعمیر، با دریافت هزینه قطعه، به مدت ۵ سال صورت می پذیرد. علاوه بر کارت گارانتی، شماره سفارش نیز به مشتری تقدیم می گردد تا از تمامی مشخصات آن مطلع شده و در صورتی که ملک واگذار شود، مالک جدید با تحویل گرفتن کارت گارانتی و شناسنامه، بتواند از ادامه گارانتی و خدمات پس از فروش این محصول استفاده کند. 

                                                                 


به منظور تضمین کیفیت و آسودگی خاطر مشتریان عزیز، به تمامی محصولات خود، ۱ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش، اختصاص داده است. پس از نصب و تحویل پروژه، به مدت یک سال، در صورت بروز مشکلات احتمالی، تعمیر و تعویض قطعه به طور رایگان به عهده این مجموعه دلتا چوب می باشد.